Novinka/navštívte náš ESHOP
Denker 1992 - 2013 / 3D tlačiarne
Mobil: 0905 236 439
Viac informácií:
Pripojenie: USB kábel typu A-B
Softvér: ReplicatorG
Kompatibilita: Linux, OSX,Windows
Tlač: USB kábel, SD karta
Formát súborov: STL, gcode
Materiál pre tlač: struna
1,75 mm ABS, PLA
Tlačová plocha: 200x200x200 mm
Rýchlosť tlače: 40 mm/s
Hrúbka tlačovej vrstvy: 0.1 - 0.3 mm
Priemer  trysky: 0,4 mm

viac informácií >>>
Viac informácií:
Pripojenie: USB kábel typu A-B
Softvér: ReplicatorG
Kompatibilita: Linux, OSX,Windows
Tlač: USB kábel, SD karta
Formát súborov: STL, gcode
Materiál pre tlač: struna
1,75 mm ABS, PLA
Tlačová plocha: 200x200x200 mm
Rýchlosť tlače: 40 mm/s
Hrúbka tlačovej vrstvy: 0.1 - 0.3 mm
Priemer  trysky: 0,4 mm

viac informácií >>>
Viac informácií:
Pripojenie: USB kábel typu A-B
Softvér: ReplicatorG
Kompatibilita: Linux, OSX,Windows
Tlač: USB kábel, SD karta
Formát súborov: STL, gcode
Materiál pre tlač: struna
1,75 mm ABS, PLA
Tlačová plocha: 200x200x200 mm
Rýchlosť tlače: 40 mm/s
Hrúbka tlačovej vrstvy: 0.1 - 0.3 mm
Priemer  trysky: 0,4 mm

viac informácií >>>
Viac informácií:
Pripojenie: USB kábel typu A-B
Softvér: ReplicatorG
Kompatibilita: Linux, OSX,Windows
Tlač: USB kábel, SD karta
Formát súborov: STL, gcode
Materiál pre tlač: struna
1,75 mm ABS, PLA
Tlačová plocha: 200x200x200 mm
Rýchlosť tlače: 40 mm/s
Hrúbka tlačovej vrstvy: 0.1 - 0.3 mm
Priemer  trysky: 0,4 mm

viac informácií >>>